Kneza Miloša 9, BEOGRAD // tel/fax +381.11.3347418 // www.dub.org.rs // tekući račun 205-85507-35 // PIB 103729222 // matični broj 07050186
         
KONKURS U TOKU

Gradska uprava grada Beograda - Agencija za investicije i stanovanje

oglašava javni konkurs za idejno urbanističko - arhitektonsko rešenje stambeno-poslovnog kompleksa socijalnog stanovanja u okviru Programa socijalnog stanovanja

u saradnji sa:
Gradskom upravom grada Beograda - Sekretarijat za socijalnu zaštitu ,
Gradskom upravom grada Beograda - Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Društvom arhitekata Beograda,
Društvom urbanista Beograda,
Udruženjem arhitekata Srbije,

je raspisala 25.07.2011.godine opšti javni i anonimni Konkurs za izradu idejnog urbanističko - arhitektonskog rešenja stambeno-poslovnog kompleksa socijalnog stanovanja u naselju Ovča, Opština Palilula na katastarskoj parceli 3672/3 K.O. Ovča, u Beogradu.

Konkursni materijal učesnici konkursa mogu podići ili naručiti na adresi: Društvo arhitekata Beograda, svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova, uz dokaz o uplati od 10.000,00 dinara na račun broj 840-742341843-24 poziv na broj 76-50124 šifra plaćanja 153 - za gotovinsko plaćanje i 253 - za elektronsko plaćanje - Agencija za investicije i stanovanje, sa naznakom "konkurs za socijalno stanovanje".
Na konkursu mogu učestvovati samo oni pojedinci ili grupe koji su zvanično podigli podloge (uz dokaz o uplati).

Rokovi
Konkurs počinje da teče od 25.07.2011., rok za predaju radova je 10.10.2011. godine do 15,00 časova na adresi Društva arhitekata Beograda , ulica Kneza Miloša 7a/III, Beograd.

Neto nagradni fond
U slučaju da pristigne najmanje deset radova Žiri će nakon odabira i rangiranja dodeliti sledeće nagrade:

Prva nagrada 800.000,00 dinara
Druga nagrada 500.000,00 dinara
Treća nagrada 300.000,00 dinara
Dva otkupa od po 200.000,00 dinara

Nagrade i otkupi će se isključivo uplaćivati pravnim licima.

Žiri konkursa
Predsednik Žirija:
- Dejan Vasović, dipl.inž.arh., pomoćnik gradonačelnika - Gradski arhitekta,

i članovi:
- Predrag Urdarević, dipl.inž.arh., predstavnik investitora - Agencija za investicije i stanovanje,
- Petar Markov, dipl.inž.arh., predstavnik uprave - Sekretarijat za socijalnu zaštitu,
- Slobodan Dimitrijević, dipl.inž.arh., predstavnik uprave - Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove,
- Dejan Milanović, dipl.inž.arh., predstavnik Društva arhitekata Beograda,
- Prof.dr Ružica Bogdanović, dipl.inž.arh., predstavnik Društva urbanista Beograda,
- Vesna Cagić Milošević, dipl.inž.arh., predstavnik Udruženja arhitekata Srbije.

Kontakt telefoni za dodatne informacije u Agenciji za investicije i stanovanje: 011/321 6114 i 011/321 6154
ili u Društvu arhitekata Beograda 011 3230 059 i 011 3239 754.

> download Raspis Konkursa [ovca-raspis.doc, 62 kb]
> download Projektni zadatak Konkursa [ovca-zadatak.doc, 122 kb]

 
REZULTATI 2005/2008
 
REZULATI 07/2008
NEDELJA ARHITEKTURE
DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA
DRUŠTVO URBANISTA BEOGRADA


Rezultati konkursa za idejno arhitektonsko rešenje za NOVOBEOGRADSKI SPLAV


I NAGRADU U IZNOSU OD 100.000,00 dinara
dobili su autori radne šifre 30 autorske "26677"
Autori: Studio Poligon
Čarapic Ana, arh, Ereš Davor, arh, Mitrović Jelena, arh, Todorović Marko, arh.

II NAGRADU U IZNOSU OD 60.000,00 dinara
dobili su autori radne šifre 20 autorske "19466"
Autori: Petar Smiljanić, student, Milutin Cerović, student, Ivana Damjanović, student

III NAGRADU U IZNOSU OD 40.000,00 dinara
dobili su autori radne šifre 26 autorske "67392"
Autori: Ivan Vukić, Zorana Vasić

PRVI OTKUP U IZNOSU OD 20.000,00 dinara
dobili su autori radne šifre 19 autorske "16887"
Autori: Nebojša Stevanović, stud.arh, Miloš Živković, stud.arh.

DRUGI OTKUP U IZNOSU OD 20.000,00 dinara
dobili su autori radne šifre 15 autorske "13258"
Autori: Ana Filipović, d.i.a, Pavle Stamenović, d.i.a.

TRECI OTKUP U IZNOSU OD 20.000,00 dinara
dobili su autori radne šifre 12 autorske "69837"
Autori: Vesna Danić, d.i.a, Mirković Dragana, d.i.a.

Na osnovu jednoglasne Odluke Žirija dodeljena je specijalna nagrada za doprinos zadatoj temi i kreativnom pristupu koji je ispoljio rad sa autorskom šifrom "10012" - radnom 21- autora: biro RAUM
Aleksandra Raonić, dipl.inž.arh, Milan Kapetanović, dipl.inž.arh, Miloš Raonić, dipl.inž.arh.

REZULATI 03/2008
Direkcija za gradevinsko zemljište grada Beograda
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda

objavljuju rezultate opšteg javniog neanonimnogi programsko anketnog


Konkursa za rešenje Gradskog parka od hotela Jugoslavije do Brankovog mosta na Novom Beogradu

Žiri je dodelio 9 jednakovrednih nagrada u iznosu od po 200.000,00 dinara radovima:

Radna šifra 05  

Radna šifra 05
Autori: Milica Balubdžic, student, Adam Vukmanov, student, Vuk Jakovljevic, student

Radna šifra 07
Kreativni tim:
Danijela Savkic, student, Zorana Matic, student, Jasna Cizler, student, Mirjana Arsenovic, student, Ivana Berisavac, student, Mladen Petkovic, student

Radna šifra 09
Autori: Dragana Pilipovic, d.i.a., Luka Bajic, d.i.p.a., Zorica Marinkov, d.i.a., Višnja Nikolic, d.i.p.a.

Radna šifra 14
Autor: Ana Kovencz-Vujic, d.i.a.
crtac "stripova" Vladan Žervanov "Vamši"
konsultant: Nada Vujoševic-Vesovic

Radna šifra 25
Autori: dr Igor Maric, dipl.inž.arh., mr Ana Bogdanov, dipl.inž.arh.
Saradnici: Vuk Maric, aps.arh., Božidar Manic, dipl.inž.arh.

Radna šifra 33
Autori: Studio POLIGON- Davor Ereš, dipl.inž.arh., Jelena Mitrovic, dipl.inž.arh., Marko Todorovic, dipl.inž.arh..

Radna šifra 35
Autori: Vesna Frkanec, Nadežda Perišic

Radna šifra 45
Autori: Sanja Krstic i Danijela Bjelanovic

Radna šifra 68
Autori: Nataša Ilincic, d.i.a., Jugoslava Kljajic, arh.
Saradnica: Maja Dimitrovska, stud.pejz.arh.

i 2 jednakovredne nagrade u iznosu od po 100.000,00 dinara dobili su:

Radna šifra 04
Autori: Nataša Jankovic i Aleksandar Kušic

Radna šifra 19
Autorski tim: Aleksandar Stanojlovic, dipl.inž.arh., Ženja Jovanovic, dipl.inž.pejz.arh.

REZULATI 05/2007
Direkcija za gradevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda


Objavljuju rezultate opšteg javnog i anonimnog

Konkursa za ANKETNO PROGRAMSKIO URBANISTICKO ARHITEKTONSKO rešenje
Blokova 25 i 26 u Novom Beogradu


Prva nagrada u iznosu od 800.000,00 dinara dodeljena je radu sa autorskom šifrom '00001'
'MEDIUM INTERNATIONAL DEVELOPMENT'
Autorski tim:
Rukovodioci: dia Jovan Mitrovic, dia Dejan Miljkovic
Clanovi tima:
aps.arh.Aleksandar Bajic, aps.arh.Gordana Minic, dia.Aida Hadžiahmetovic, dia Iva Olujic, dia Milena Calasan, dia Aleksandra Božic
Tehnicka podrška: SZR 'Arhitektonski biro Žarko Jakovljevic'

Dodeljene su dve jednakovredne Druge nagrade u iznosima od po 400.000,00 dinara:

- Radu sa autorskom šifrom '63991'
Re: act
arh.Grozdana Šišovic, arh.Dejan Milanovic

- Radu sa autorskom šifrom '19671'
Autori:
Prof.arh.Aleksandar Stjepanovic, prof.arh.Svetislav Licina, doc.mr.arh.Milorad Mladenovic, arh.Svetlana Batarilo
3D model aps.arh.Mladen Ivanovic

Treca nagrada nije dodeljena.

Dodeljena su cetiri jednakovredna Otkupa u iznosima od po 75.000,00 dinara

- Radu sa autorskom šifrom '16412'
Autori: d.i.a.Stojanovic Branka, d.i.a.Obradovic Miša Maketa: d.i.a.Matejic Srdan
Saradnja: aps.arh.Cvetkovic Tamara

- Radu sa autorskom šifrom '24081'
'ADC BIRO'
Autorski tim : arh.Carna Maravic, arh.Marko Tomic, arh.Aleksandar Aleksic
Saradnici tima: Ivana Andelkovic, dipl.ing.arh., Marija Borak, dipl.ing.arh., Ana Kozarski, arh.teh., Vera Trajkovic, arh.teh., Julijana Todorovic, arh.teh., Zoran Radakovic, arh.teh.

- Radu sa autorskom šifrom '07413'
Autori: Mr Malina Cvoro, d.i.a., Mr Saša B.Cvoro, d.i.a.,Milica Erceg, d.i.a., Davor Cvijanovic, d.i.a.
Saradnici ( maketa) Bojan Šipka, student arh., Draško Simatovic, student arh.

- Radu sa autorskom šifrom '99991'
Autora : arh.Bojan Stojanovic

Izložba konkursnih radova ce se održati u holu Opštine Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 167 od 07. - 15. juna 2007. godine.

Diskusija o radovima ce se održati 12.juna 2007. sa pocetkom u 18,00 casova.

 
REZULTATI 04/2007
Direkcija za gradevinsko zemljište grada Beograda
Mali kolektiv - ETB doo
i
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda


Objavljuju rezultate javnog i pozivnog anonimnog
Konkursa za idejno arhitektonsko urbanisticko rešenje prostora Terazijske terase
(od Terazija do ul. Kraljice Natalije), sa anketnim urbanistickim rešenjem poteza od Terazijske terase prema Savskom amfiteatru (od ul. Kraljice Natalije ka Karadorđevoj ulici)


Dve jednakovredne Prve nagrade u iznosu od po 500.000,00 dinara dodeljene su:

- Radu sa autorskom šifrom '12345'
Autorski tim: ARCVS, Beograd , Trg Nikole Pašića 4
Arhitektura :
arh. Marija Marjanović - Hurbault, arh. Suzana Popović, arh. Dragana Žarković - Kostić, kand.arh. Vesna Milojević, arh. Bojan Spasov, arh. Boris Muhović, arh. Zoran Milovanović, arh. Dragan Ivanović, arh. Zoran Đorović, arh. Branislav Redžić
Pejzažna arhitektura: ing.pejzažne arhitekture Mirjana Štulić
Elektro-hidraulički sistemi: ing.Strahinja Golubović
Mere protivpožarne zaštite : arh.Radojka Stanković
Fotografija: arh.Predrag Miladinović
Prostorni model: Miloš Bošnjak
Sekretar konkursa: Nataša Đordević

- Radu sa autorskom šifrom '06713'
Autori :
Dejan Milanović, d.i.a. i Grozdana Šišovic, d.i.a.
Kreativni tim: Ivica Nikolić, d.i.a., Srđan Tadić, d.i.a.

Druga nagrada nije dodeljena.

Treca nagrada u iznosu od 200.000,00 dinara dodeljena je radu sa autorskom šifrom '21310'
Autori :
Milan Maksimović, dia, Dragan Marčetić, dia
Saradnja na hortikulturnom rešenju: Neda Orašanin, aps.hort.
Sponzori izrade makete na 3D printeru Contex DESIGHmate: DigitLogika iz Beograda i IB-ProCadd d.o.o. iz Ljubljane

Dva jednakovredna otkupa u iznosu od po 150.000,00 dinara dodeljeni su:

- radu sa autorskom šifrom '14126'
Autori:
Prof.Vasilije Milunovic, d.i.a., Marina Dimitrijević, d.i.a., Ivana Šimković, d.i.a.
Saradnici:
3D model : Nikola Banković, d.i.a.
Jelena Babic, d.i.a.

- radu sa autorskom šifrom '13245'
Autorski tim:
Dušan Lazović, aps.arh., Svetolik Lukić, aps.arh., Aleksandra Vukicević, d.i.pejz.arh.
Branka Ukropina , d.i.pejz.arh., Gordana Gogić, st.vajarstva


Izložba konkursnih radova ce se održati u Muzeju primenjenih umetnosti , Vuka Karadžića 18, od 04. maja do 10. maja 2007. godine.

Diskusija o radovima ce se održati 10. maja 2007. sa pocetkom u 18,00 časova.

REZULTATI 01/2007
> download rezultati Konkursa [UMP.pdf, 122 kb]
DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I IZGRADNjU BEOGRADA
i
DRUŠTVO ARHITEKATA BEOGRADA
DRUŠTVO URBANISTA BEOGRADA

Objavljuju rezultate opšteg javnog i pozivnog anonimnog
KONKURSA
za izradu 'Idejnog saobracajnog rešenja saobracajnice Unutrašnjeg Magistralnog Poluprstena (UMP) od stadiona Partizan do cvora u Ustanickoj ulici, za deo sektora III i IV, u Beogradu, sa idejnim arhitektonsko-urbanistickim rešenjem leve i desne zone unutar koridora UMP-a' i izbor izvodaca idejnog projekta.

PRVU NAGRADU : Ugovor sa Investitorom za izradu idejnog projekta
dobio je rad sa autorskom šifrom '11117'
MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d., Beograd

DRUGU NAGRADU u iznosu od 1.200.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom '12749'.
Rad je uraden u COWI d.o.o., Beograd.

TRECU NAGRADU u iznosu od 800.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom '56629'
Projektna organizacija koja je nosilac izrade kompletne tehnicke dokumentanjcije :
Institut za puteve, a.d., Beograd i Putinvest d.o.o.


Dva jednakovredna otkupa u iznosu od po 600.000,00 dinara dobili su:

Autorska šifra '15551'
Autor :
KCAP International B.V., Piekstraat 27, postbus 50540, 3007JA Rotterdam, The Netherlands

Autorska šifra '54262'
Autor: Saobracajni institut CIP , d.o.o., Beograd, Nemanjina br.6/IVIzložba svih konkursnih radova održati u periodu od 06-11. marta 2007. u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, Vuka Karadžica 18.

Razgovor o radovima bice održan u subotu 10.marta 2007.godine u 11,00 casova.

REZULTATI 09/2006
Grad Beograd
JKP 'Gradske pijace', Beograd
i
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda

Objavljuju rezultate opšteg, javnog i anonimnog arhitektonsko - urbanistickog
KONKURSA
- idejnog arhitektonskog rešenja rekonstrukcije Kaleniceve pijace sa prostorom Viške ulice
- i anketnog urbanistickog rešenja bloka između ulica:
Kursuline, Maksima Gorkog, Viške i Njegoševe u Beogradu.

I nagradu u iznosu od 450.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom sifrom "20010"
Autorski tim:
Ana Đuricic, d.i.a., Dimitrije Đukić, aps.arh., Anja Ivana Milić, d.i.a., Aleksandar Nedeljković, d.i.a., Đorđe Nedeljković, d.i.a.
Konstrukcija: Milorad Ristić, prof.dr. d.i.a.
Saradnici: Ivan Živanović, aps.arh., Boško Stanković, d.i.a, Maja Vuceković, d.i.a.

II nagradu u iznosu od 250.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom sifrom "20507"
Autori:
Dragan Marinčić, d.i.a., Aleksandra Marinčić, d.i.a., Andrea Tamas, d.i.a.
Marko Macura, student arhitekture,Đorđe Bajilo, d.i.a., Anica Tufegdžić,d.i.a., Aleksandar Vicko, d.i.a.
Saradnici: Miloš Mitrović, student arhitekture, Aleksandar Jevđenić, dipl.ing.saobracaja

III nagradu u iznosu od 150.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom sifrom "10 000"
Autorski tim ARCHTIC doo
Autor: Zoran Radojičić
Projektanti: Vladimir Đorđević, Boris Vuković
Saradnici: Ana Sikić, Saša Andrejević, Irena Ostojić
3D model: Milan Stanković

Tri jednakoplasirana otkupa u iznosu od po 66.600,00 dinara dobili su:

Rad sa autorskom sifrom " 17587"
Autori: Maja Milenković, aps.arh., Tijana Pavlović, aps.arh., Ivan Stefanovic, aps.arh.

Rad sa autorskom sifrom "17177"
Autori: arh.Branislav Mitrović, arh.Vanja Miletić, arh.Boris Husanović
Projektanti: arh.Marko Todorovic, arh.Milivoje Andrić, arh.Predrag Stefanović, arh.Ivan Obradović
Saradnik: stud.arh.Jelena Mitrović

Rad sa autorskom sifrom "77784"
Autorski tim:
Ksenija Bulatović, dipl.ing.arh.,Predrag Milutinović, dipl.ing.arh. Slađana Meseldžija, st.arh., Ana Kos, dipl.ing.arh.
Projektanti: Gordana Krotić, dipl.ing.arh., Vladimir Ribar, dipl.ing.arh.
Konsultanti: Prof.Dragan Budevac, Branko Lompar, dipl.ing.mas.
3d model: Branko Jovanović, dipl.ing.arh.

REZULTATI 10/2006
Skupština grada Beograda - Sekretarijat za kulturu
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda

Objavljuju rezultate opšteg, javnog, anonimnog jednostepenog
KONKURSA
Za idejno likovno i arhitektonsko-urbanisticko rešenje Savskog trga u Beogradu sa spomen obeležjem Žrtvama rata i braniocima otadžbine 1990-1999. godine

I nagrada - nije dodeljena

Povišena II nagrada
Autori: Jelena Pančevac, student, Žarko Uzelac, student

Jednakovredna III nagrada
Autori: Tijana Lapčević, dia, Aleksandar Kušić, dia, Zoran Lazović, dia, Marija Lapčević, saradnik

Jednakovredna III nagrada
Autori: Ela Nešić, dia, Danilo Nedeljković, dia
Izrada 3d modela: Ivan Pribičević

IV nagrada
Autori: Mia David Zarić, dia, Filip Zarić, dia, Tamara Milanović, dia, Miloš Matović, dia

Otkup
Autori: Vuk Jakovljević, student, Milica Balubdžić, student

REZULTATI 11/2005
> download izveštaj o radu žirija [Skver Rezultati.pdf, 177 kb]
Društvo urbanista Beograda
Urbanisticki zavod Beograd
Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda

Objavljuju rezultate
opšteg javnog studentskog anonimnog

KONKURSA
ZA ANKETNO PROGRAMSKO IDEJNO URBANISTICKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE SKVERA IZMEĐU ULICA:
ZMAJA OD NOCAJA, CINCAR JANKOVE I CARA UROŠA,
POTEZA NAVEDENIH ULICA I PARKOVSKE POVRŠINE U ULICI RIGE OD FERE


I nagrada
u iznosu od 500 eura dodeljuje se timu sa autorskom šifrom <7G9C3>
Autori:
Marina Višnjic, Jelena Obradovic, Ivko Rakic i Milan Kapetanovic (model), svi apsolventi arhitekture.

II nagrada u iznosu od 300 eura dodeljuje se timu sa autorskom šifrom <MABT1>
Autori:
Aleksandar Topovšek i Milena Biševac, studenti arhitekture.

Ravnopravna III nagrada u iznosu od 100 eura dodeljuje se timu sa autorskom šifrom <ŠIFRA>
Autori:
Stanislava Filipovic, Ivana Perunicic, Tijana Vojnovic i Marko Popovic, svi apsolventi arhitekture.

Ravnopravna III nagrada u iznosu od 100 eura dodeljuje se timu sa autorskom šifrom <PLT13>
Autori:
Sladana Grujic, Jelena Ilic i Branislav Radovanovic.

 
> galerija radova
redosled prema nagradama
 

REZULTATI 06/2005
> download Izveštaj i zaključci Žirija [Zakljucci.pdf, 117 kb]
Urbanistički zavod Beograda i
Društvo urbanista Beograda

u skladu sa Generalnim planom Beograda 2021 i u skladu sa Pravilnikom DUB-a o sprovodjenju konkursa u oblasti urbanističkog stvaralaštva

Objavljuju rezultate

Pozivnog, programskog, anketnog, urbanističkog
KONKURSA
DELA CELINE PODRUČJA TOŠIN BUNAR

Nagrada za poseban dopinos

Društvo urbanista Beograda (DUB), radni tim:
Milorad Mladenović, dipl.inž.arh., Svetlana Batarilo, dipl.inž.arh., Dejan Milanović

Obeštećenje
ZAP, radni tim:
Mladen Stanković, dipl.inž.arh., Zoran Mrvaljević, dipl.inž.arh.

Obeštećenje

BG Invest, radni tim:
Slobodan Vugdelić, dipl.inž.grad., Dragan Maksimović, dipl.inž.arh., Đurica Savić, dipl.inž.arh., Dragan Elezović, arh.tehničar
 
> galerija radova svih pozvanih timova
redosled prema nagradama
 
REZULTATI 06/2005
Skupština grada Beograda
Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Društvo arhitekata Beograda
Društvo Urbanista Beograda

Objavljuju rezultate
opšteg, javnog, anonimnog, anketnog

KONKURSA
ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE PODRUČJA OKO HALE 'PIONIR'
izmedju ulica Mitropolita Petra, produžetka ulice Čarla Čaplina, Mije Kovačevića i Dragoslava Srejovića (Partizanskog puta) u Beogradu.
Izložba svih radova 09-12/06/2005. u Domu IT Srbije, Kneza Miloša 7/III.
Diskusija o radovima 09/06/2005. godine u 18,00 časova.


Prva nagrada nije dodeljena.

Drugu nagradu u iznosu od 350.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom <187774>
Autori:
Branislav Stojanović, apsolvent arhitekture, Milan Kapetanović, apsolvent arhitekture, Slobodan Herceg, apsolvent arhitekture, Darko Ilić, apsolvent arhitekture, Ivko Rakić, apsolvent arhitekture

Treću nagradu u iznosu od 250.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom <21214>
Autori:
Srdjan Stojakov, dia, Danijela Nedeljković, dia

Specijalnu nagradu u iznosu od 200.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom <94228>
Autorski tim (abecednim redom):
Ana Graovac, dia, Aneta Guzina, dia, Dejan Jokić, dia, Marko Tomić, dia

Otkup u iznosu od 100.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom <290616>
Autor: Dragan Aleksić , d.i.a.
Saradnici : Isidora Jakšić, d.i.a.
Lidija Firstner, d.i.a.
Projekat radjen u okviru firme <FILOS> engenering

REZULTATI 05/2005
> download Zapisnik rada Zirija [Zapisnik.pdf, 153 kb]

Društvo urbanista Beograda i
Urbanistički zavod Beograda

Objavljuju rezultate

Pozivnog, programskog
KONKURSA
DELA CELINE PODRUČJA AUTOKOMANDE
Razgovor i izložba konkursnih radova održaće se u Urbanističkom zavodu Beograda, sala u prizemlju, Palmotićeva 30, u sredu 29/06/2005. u 15,30 časova.

Nagrada

autorski tim:
arh. Vladan Đokić, arh. Milan Đurić, arh. Aleksandru Vuja, arh. Jelena Živančević

Jednakovredno priznanje
autorski tim:
arh. Dragana Bazik, arh. Jelena Stojanović

Jednakovredno priznanje

autorski tim:
arh. Vladimir Milić, arh. Jasmina Đokić
 

> galerija radova svih pozvanih timova
prema redosledu iz Zapisnika rada Zirija

REZULTATI 03/2005

Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda

Objavljuju rezultate
opšteg javnog anonimnog

KONKURSA

ZA ANKETNO PROGRAMSKO URBANISTICKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE KOMPLEKSA IGM 'TRUDBENIK'
Višnjička Banja u Beogradu

Izložba konkursnih radova održace se u sali Doma inženjera i tehnicara Srbije, Beograd, Kneza Miloša 7/III
od 26-31/08/05 godine. Diskusija o radovima 31/08/05 u 18,00 casova.

Prvu nagrada u iznosu od 500.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom <SPA 05>
Autori:
Prof. Darko Marušić, arh, Milenija Marušić, arh.
Đorde Alfirević, arh., Ana Čarapić, arh.
Prostorni prikaz : Srdjan Marlović, kand.arh.
Konsultanti :
Prof.dr Dejan Bajić, inž. - konstrukcija
Darko Lazić, inž. - saobraćaj
Dve jednakovredne Druge nagrade u iznosu od po 300.000,00 dinara dobili su:
Autorska šifra <11116>
Autorski tim:
Batalo Jelena, Ikonomov Dimitar, Milojevic Sonja, Nenadovic Ivana, Pišteljic Katarina, Popovic Branimir
Autorska šifra <12345>
Autori:
Radovanovic Branislav, Lalic Ivan, Radovanovic Bojan
Mentor : Dr Milivoj Pjanic
Dva jednakovredna Otkupa u iznosu od po 100.000,00 dinara dobili su :

Autorska šifra <86016> Autorski tim :
Miloš Komlenic
i
Grupa A.G.M. u sastavu:
Marjan Đulinac, Borislav Petrovic, Ivan Raškovic, Aleksandar Tomic i Nada Jelic.
Svi arhitekti iz Beograda

Autorska šifra <99773>
Autorski tim:
Jasmina Đokic, d.i.a., Dr Vladimir A.Milic, d.i.a., Ivana Joksimovic, d.graf. dizajner, Predrag Nenkovic, d.graf.dizajner
Svi iz Beograda.

Tri jednakovredna Obeštecenja u iznosu od po 50.000,00 dinara dobili su :

- Rad sa autorskom šifrom <13579>
- Rad sa autorskom šifrom <77740>
- Rad sa autorskom šifrom <00241>
REZULTATI 01/2005
Skupština grada Beograda
Direkcija za gradjevinsko zemljište i izgradnju Beograda
Društvo arhitekata Beograda
Društvo urbanista Beograda

Objavljuju rezultate
opšteg, javnog, anonimnog, anketnog

KONKURSA
ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENJE PODRUČJA TRGA SLAVIJA U BEOGRADU

Izložba konkursnih radova održaće se u Muzeju primenjene umetnosti,
Vuka Karadžića 18, galerija ŽAD od 03/06 do 09/06/2005 godine.

Prva nagrada u iznosu od 1.200.000,00 dinara dobio je rad sa autorskom šifrom <40318>
Autori: Tamara Petrovic, d.i.a., Miloš Komlenic, d.i.a.
Konsultant: Ljubina Stefanovic Tasic, d.i.a.
Saradnici: Biljana Vojinovic, aps.arh., Bratislav Brankovic, aps.arh.
Projekat je raden u okviru CEP-a
 
Dve jednakovredne umanjene Druge nagrade u iznosu od po 600.000,00 dinara dobili su:
Rad sa autorskom šifrom <639655>
Autori konkursnog rešenja:
Vukmirović Milena, dipl.inž.arh., Đordjevic Svetlana, apsolvent arhitekture
Saradnici na konkursnom rešenju:
Miloradović Srdjan, aps. arhitekture, Kunčer Boris, aps. arhitekture, Cvetković Marko, dipl. industrijski dizajner, Mirković Stanislav, dipl. industrijski dizajner
Rad sa autorskom šifrom <11417>
Autor: Ivana Nenkovic, student arhitekture
Graficki dizajn : Ivana Joksimovic, Predrag Nenkovic
Tri jednakovredna otkupa u iznosu od po 150.000,00 dinara dobili su:
Rad sa autorskom šifrom <SKVOT>
Autorski tim: Aleksandar Stanojlovic, dipl.inž.arh., Sava Ristic, dipl.inž.arh.
Ženja Jovanovic, dipl.inž.hortikulture
Rad sa autorskom šifrom <65531>
Ravnopravni autori: Snežana Ignjatovic, d.i.a., Ana Marija Kovenc Vujic, d.i.a.
Trodimenzionalna vizuelizacija: Goran Živkovic, d.i.a.
Saradnik : Nina Tatic, student arh.
Konsultant za saobracaj prof.Milan Veljkovic , d.i.g.
Rad sa autorskom šifrom < EVENT!>
Autor:Studio ARCHTIC doo
Zoran Radojicic
Projektant: Vladimir Đordevic
3D model: Milan Stankovic
Saradnik: Irena Mirkovic
 
       
o društvu | članovi | aktivnosti | konkursi | arhiva

DRUŠTVO URBANISTA BEOGRADA © 2007-13

.